Mars 120 Jupiter

Astrologija
Sve okove sa sebe, kidaj, čupaj, rasturi na komade, jer ne smiju da te vežu, ne smiju da ti okove stave, ti si SLOBODA. Misli. Govora. Izražavanja. Ti nisi stega olovnih lanaca, ti nisi vojnik koji zarad tuđih inicijativa strada! Ti nisi plaćenik da za elitu gineš. Zato otkini buzdovan sa nogu, lisice sa ruku, i stegu oko vrata, jer ti si slobodan čovjek, kao ptica na grani, i niko pravo nema da te veže i da ti slobodu zabrani. Bori se za sebe. Za svoja prava što te čovjekom čine. Jer svaka borba za tebe je čast, i bolje da umreš kao vojnik slobode, nego kao rob tuđih poganih ideala ! Ustani.  Bori se i iskidaj sve što te steže, sve što ti misli u sumornu rutinu vuče, živi kao čovjek, ispravnih ideja i duha slobode, poput orla kad se u nebesa vine, i na ništa manje ne pristani, jer samo to je dostojno TEBE. Jer ti ćeš pobjednik biti, u svakoj časnoj borbi. Sve ostalo je čisto poniženje, što tvoja duša, i ponos, ne može dopustiti !