Mars 90 Saturn

Astrologija
I borimo se sa vremenom, koje neumitno, neumoljivo, i nepristojno teče protiv  nas, a mi ne možemo, jer naša snaga sad posustaje, naša volja je slaba, naša  upornost je previše malena, i brzo nam dosadi sve što započnemo, brzo ulazimo u  sukob sa voljom, životnom, brzo se gasimo, brzo umiremo, ne sagledamo realno,  skoro nikada, već u želji da dominiramo, da osvojimo, ne vidimo da GUBIMO. Surovost u ovom čovjeku živi, i u stanju je čak da deset godina čeka, da bi sa  hladno serviranom osvetoljubivom željom, uništio onoga ko ga je, deceniju  ranije, povrijedio. I pamti.. J*ebeno pamti. Ako ikoga ovdje zlopamtilom nazvati možemo, onda je  to ovaj viking, sa puštenom bradom, što ni vrijeme, ni prostor, u trenu pada,  ne poznaje, već ide ka' bezdanu, da sruši sve, samo zbog jedne pogrešne riječi,  jednog ne urađenog djela, i pogrešno protumačenog pogleda. Ali, maltretiran bješe, kroz mladost, pa mu ostade biljeg na čelu, jer  nevoljen, neshvaćen, u neimaštini ognjišta, živješe, pa mu ostade poraz u  mislima, još od ranog djetinjstva, a ka' istome nesvjesno, i kroz život teži. Demoni pustinjske sahare u njemu sada žive, iako neumorno ka' oazi trči,  nikada je zaista pronaći neće, jer ne može ova volja, niti snaga izdržati  toliko, a nije mu ni dato, jer taman kad se približi, shvati, da sve je zapravo  halucinacija bila. I živi tako, sumorno, bijedno, često siromašno i jadno, dok svi zli dusi u  njemu ne pokrenu zlu narav, i zajedljiv jezik, pa i potrebu da ubije, a  priželjkujući tako sam, svoju smrt. I spreman je, u trenu, da pogine, za zlo što ga na isto sprema, i dugo godina  nagovara. Pa u trenu bijesa, i pritajene destrukcije, puca, razbija se u  hiljadu komada, poput flaše od nekog skupog pića, proliva krv, zarad ničega! Hodajuće zlo, što veće rođeno nije, već za sukob živi, i za njega gine. A  pamti, prokleto, svaku sitnicu, upućenu, pa se bori, sa vremenom, uvećava bol,  i neustrašivo nakon mnogo godina, odlazi, da uništi sebe, zarad decenije  trpnje, maltretiranja, i uvećanja muke. Hitler je ovaj aspekt, imao u kvadratu, mi ga imamo na nebu od gore pomenutog datuma.  Nemojte se iznenaditi u ovom periodu naglih ispada bijesa, mržnje, sukoba, pa  i požara, zemljotresa, potonuća, prirodnih nepogoda, a na pojedinačnom planu, samo ne  reagujte, na bilo kakvu provokaciju, jer biće ih, zaista, mnogo! Ovo je i prljav nož, pa ako trebate na neku rutinsku operaciju, odložite.  Demonski aspekt, koji je opasan, taložnog tipa, a Mile Dupor, pa i Milekić su  smatrali da je kvadrat Marsa i Saturna, najgori mogući, što jedna osoba može  imati..