Mesec u Jarcu

Astrologija
Život je patnja, strahovi, ograničenja i okovi. Dok lanci ne puknu… Jer ako ne odbacimo brigu i sve koje nas kinje, eto bolesti…i tad stradaju zubi, kosti, zglobovi.. Kao da briga i zao svet oko nas nose truljenje i brzo starenje. Mora postojati planina sa čistom vodom, voda iz kamena koja će isceliti ovu osobu…