Natalna karta

services-icon1

Natalna karta

Naziv horoskop je zapravo od imena žrec, Horos, koji je upisivao tačno vreme udaha. Stare civilizacije su primetile uticaj zračenja nebeskih tela, prirodu, kompletan svet, i empirijski razvili nauku. Hram Egipatskih sveštenika je poznavao tajne postanka sveta, tajne začeća, gde je astrologija bila samo jedna od nauka s kojom se moralo skroz ovladati, naravno znali su da postoji karta astrologa, numerologa, pa i karta rođenja najvišeg među svima, a to su bili Egipatski sveštenici. Natalna karta je karta trenutka udaha, zapravo pokazuje potrebe naše duše pa i sudbinske uticaje, da li smo rođeni zli, ili dobri. Kao što postoji jing i jang, noć i dan, postoji i miks uticaja na naš DNK pa smo mi zapravo najbolji sebi pa i drugima kad spoznamo potrebe duše, što se vidi iz karte, tada nam je fizičko telo zdravo, a mi takvi nikad ne bi bili porobljeni, živeli sumnje, strahove, bes, i nemoć koja nam je nametnuta kroz 2 000 ere riba, ere zloupotrebe religija, dogmi, zločina, sakrivanja istine, sve u cilju porobljavanja uplašenih ljudi. Ko živi svoju kartu njemu je i vera jaka i on straha neće imati. Svi ostali koji žive strahove nažalost žive kao uplašeni robovi u pravilima, dogmama, i glupostima koje se zovu u duhovnom svetu svesno programiranje uma, porobljenim robovima. Kroz natalnu kartu, ko zna i ima dar može videti sve, cepanje astrologije na pod grupe stranih naziva, nejasnih termina je zapravo bauljanje slepca u mraku. Astrologa treba birati po preporuci kao i zubara, jer lošim savetima, loš astrolog može napraviti nepopravljivu štetu.