Neptun 90 Jupiter

Astrologija
Tajna.. Što se duboko u čovjeku krije.. Sve što čovjek svjesno, pa čak i nesvjesno potiskuje. Od čega bježi.. Tako silno i mukotrpno žuri, ka', svojoj propasti. Nažalost, kada tajna ne sarađuje sa vjerom, a vjera je protiv svake tajne, ona traži istinu samo, i kao takva jedina opstaje, a sve što se skriva, i od realnosti bježi, jednoga dana biće otkriveno. Pa se nada.. Istinski i duboko se nada da njegova dugo skrivana bol i duboka rana žedna da ga odvede u dubine okeana, nikada neće na površinu izaći.. A mora.. Jednom i njoj, skrivenoj, kraj mora doći. A doći onda, kada sa željom i nadom, na korak od ispunjenja, mjehur sapunice, pukne, a lice ostane zgužvano, što se ispod vela misterije i obmane, dugo vremena skrivalo. Ali.. i dalje se nada. Nada da će ostati ušuškana tajna, i da za nj' niko saznati neće, a onda, jednog kišnog, depresivno sumornog dana, u nemoći posegne, i samo jedan nepromišljen, brzoplet i nespretan korak naprijed… Otkrivena. I opet se nada.. Da će nekoga sličnog sebi naći, što neumorno trči da sve pokrije i ušuška mirno, da se ne zna ništa, pa kao da se desilo nije, ili 'pak ubrzano žureći greške pravi, pa se tako otkrije, i bolno saznanje dobije, da sve malecke tajne, na vidjelo svjetlosti dana, su sada izašle.. I nema.. Dalje nema. Gotovo je sa tim, jer onoga trenutka, kada u iluziji i kopreni živiš, nadasve misleći da suda pravednog nema, baš toga trena, razuvjeriće te upravo onaj, ko sve tajne skrivene zna, onaj što dobar aspekt ima, i onaj koji je od samoga početka znao, da ništa neće trajati do vijeka.. Pa ni tajna.. Opsena i koprena. I njoj će doći kraj, baš kako je i počela, tragično, jadno, bijedno, i bolesno, u sutonu vremena, zaboravljena!