Numerološka karta

services-icon1

Numerološka karta

Jedinstvena numerološka karta, koja prije svega treba da pokaže karakter osobe, sakriven i od nje same, pa samim tim i da osoba osvijesti i crno i bijelo u sebi, a tek kada počne živjeti i crno i bijelo svoje karte, može biti sretna i ispunjena. Numerološka karta se sastoji iz tri osnovna koda ( pitagorin, piramidalni i jedinstveni ) te piramidalnog numerološkog pregleda života klijenta. Piramida se sastoji od polja, a svako polje priča posebno priču i životnu oblast osobe čija je piramida. Pitagorin kod i začetak istoga je upravo potekao od Pitagore, začetnika matematičkih teorija i teorija osnovne potrebe duše koja se najbolje vidi iz osnovnog Pitagorinog koda. Piramidalni kod predstavlja poslednja tri broja obrnute piramide, koja priča sudbinu osobe, pa i karakter iste u kombinaciji sa ostala dva koda. Jedinstveni kod, kao poslednji, koji se dobija sabiranjem prva dva koda (pitagora i piramida) daje jasniji uvid u karakterne osobine čovjeka. Stepeni izvedeni iz sata rođenja ili tkzv. Skriveni brojevi nam dodatno pomažu pri analizi numerološke karte, a često se dešava da mnogi numerolozi uopšte ne uzimaju stepene u numerološkoj analizi, što je velika greška i pogrešno učenje. Numerološka karta se sastoji od kompletne analize 27 aspekata osnovnih kodova, i još toliko iz stepena. Piramida koja je takođe uključena u analizu numerološke karte je pokazatelj života osobe, a iz nje se i utvrđuje tačan minut udaha, tj. vrijeme rođenja. Ako nemamo tačno vrijeme rođenja, pričamo pogrešnu numerološku kartu i aspekte u piramidi, pa smo samim tim ispričali i tuđi život, i tuđe potrebe duše.