Numerologija
Prvo bi riječ…
A da bi se riječ rodila, mora postojati misao.. Pa je ovo krug sledeće oktave koja kaže 5-7..Riječ ili rečenica, niži oblik razgovaranja, pa često i svađanje, usljed manjka inteligencije, kreću uvrede, ponižavanje, riječima naravno..Petica vlada našim izgovaranjem. A viša oktava petice, sedmica je sama misao, i sposobnost kontrolisanje iste da ne bi “izletilo” što ne treba, te mogućnost kontrolisanja izgovorenih riječi, kako drugu stranu ne bi uvrijedili, ružnim riječima.Petica vlada i saobraćajem, kopnenim, a sedmica nebeskim (avionima).Petica je i svako manje vozilo, sedmica je viša oktava, pa daje i autobuse..Prizemna kućica, bi bila opis življenja osobe, a sedmica je svako potkrovlje, gledanje u zvijezde, sa kosim prozorima.Sedmica je nebesko prostranstvo, i nevidljiva energija u svima nama, a petica kao niža oktava je sve dodirljivo, materijalno, manje vrijednosti oko nas.Naglašena petica daje jako brze ljude, ali bez mnogo pameti. Sedmica kao viša oktava daje intelektualce, mislioce. Petica je svaka osnovna škola, a sedmica fakultet. Petica su sva dječica do puberteta, sedmica su odrasli ljudi.Skrivenost oktave, dvije ili više petice, daje sedmicu, pa su ovo inteligentni ljudi, ali im treba duže da pokažu svoju logiku.Svaka nova tehnologija se smatra sedmicom, električna energija, pa i same piramide u Egiptu, mogu se posmatrati kroz sedmicu..Udar munje – sedmica. Udar automobila – petica