Osnove numerologije

Numerologija

Osnovni kodovi za Numerološku analizu, numerološku kartu…

Pitagorin kod se sastoji od tri broja :

  1. BIORITAM
  2. GENERACIJSKI
  3. LIČNI

1. Bioritamski broj je broj na osnovu kojeg se, u zavisnosti od aspekata najviše vidi kako osoba svakodnevno funkcioniše. Bioritam kao sama riječ je ritam naše svakodnevnice, i nas samih.

Bioritamski broj se dobija sabiranjem dana i mjeseca rođenja. Kao primjer ostavit’ svoj datum rođenja.

21.12.

( 2+1+1+2) = 6

Znači moj bioritamski broj i prvi broj Pitagorinog koda je šestica.

U slučaju da dobijete dvocifren broj, sabirate, dok se ne svede na jednocifren.

2. Generacijski broj – sama riječ kaže da je to broj naše generacije, i svi rođeni te godine imaju isti broj. U Pitagorinom kodu je to drugi broj po redu, i kao samostalan se nikada ne tumači, samo u aspektima sa ostalim brojevima. Dobija se sabiranjem svih brojeva iz naše godine rođenja.

Primjer : 1996

(1+9+9+6) = 25 = 2+5 = 7

3. Treći broj našeg Pitagorinog koda je tkzv. Lični broj, a dobija se sabiranjem bioritamskog broja i generacijskog broja. Taj broj najčešće u aspektima opisuje nas kao osobe, i većinskim dijelom naš karakter.

Primjer : 6 ( bioritam) + 7 ( generacijski) = 13 = 1+3 = 4

Konačni rezultat je Pitagorin kod 674.

To je prvi i osnovni kod, odakle se tumači.

Drugi ili Piramidalni kod priča naš život.. Prošlost, sadašnjost i buduće događaje, po određenim oblastima života ( poljima tj. kolonama u piramidi.

Kako izračunati piramidu, jednostavno je, uključite mozak, jer ja ne mogu da stignem svakome da računam, a prosta matematička radnja – sabiranje – toliko znamo matematiku je l ‘ tako??

Stavite na papir svoj datum rođenja, bez tačaka, i krenite redom, svaki broj sabirate sa svakim, svodite na jednocifren i tako redom popunjavate piramidu, kao primjer moj datum rođenja :

21.12.1996.

21121996

3233196  ( 2+1, 1+1, 1+2, 2+1, 1+9, 9+9, 9+6)

556416 ( 3+2, 2+3, 3+3, 3+1, 1+9, 9+6)

12157 ( 5+5, 5+6, 6+4, 4+1, 1+6)

3363 ( 1+2, 2+1, 1+5, 5+7)

699 ( 3+3, 3+6, 6+3)

69 ( 6+9, 9+9)

6 (6+9)

Prosto je, samo malo mozak da upalimo, a ne da očekuje da nam drugi izračunaju, jer se radi o običnom sabiranju svakog broja sa svakim, a kada se dobije dvocifren, opet se sabiraju, i svodi se na jedan broj.

Piramida je priča za sebe, i najvažnija je kod numerološke analize, jer je ona naš život.

U kombinaciji sa danom, i mjesecom rođenja, te stepenima dana i mjeseca, satom i stepenima sata rođenja, formiraju se aspekti koji utiču na nas i naš život.

Ne postoji ista piramida, niti isti život, niti ista osoba, i ne uzeti sat rođenja ( uz provjeru) je priča pogrešnih brojeva i pogrešne numerološke analize.

Da bi potpuno objasnila zašto su stepeni važni, moramo da znamo stepene, informacije radi, ostavit ću stepene svakog broja.

– 1, 13 i 25 jednako je stepenu 8.

– 2, 14, 26 jednako je stepenu 6.

– 3, 15, 27 jednako je stepenu 5.

– 4, 16, 28 jednako je stepenu 2.

– 5, 17, 29 jednako je stepenu 1.

– 6, 18 jednako je stepenu 5.

– 7, 19 jednako je stepenu 6.

– 8, 20 jednako je stepenu 0.

– 9, 21 jednako je stepenu 3.

– 10, 22 jednako je stepenu 4.

– 11, 23 jednako je stepenu 7.

– 12, 24 jednako je stepenu 9.

– 30 jednako je stepenu 0.

– 31 nema stepen ali uzima osobine 3.

Stepeni ili tajni brojevi našeg dana, mjeseca i sata rođenja pričaju ko smo mi zapravo, i u aspektima sa Pitagorinim i Piramidalnim, i jedinstvenim kodovima, priča karakter, i život osobe.

Treći kod je jedinstveni i dobija se sabiranjem Pitagorinog i Piramidalnog koda.

Primjer :

Pitagora : 674

Piramida : 696

Jedinstveni : 371

(6+6=12=1+2=3)

(7+9 = 16= 1+6 = 7)

( 4+6 = 10= 1+0= 1)

Nadam se da je sada mnogima jasnije kako se dobijaju tri bitna numerološka koda, i kako se računa piramida, te vade stepeni  dana, mjeseca i sata rođenja.