Persefona i Had

Astrologija
Postojao je i postojaće mit o Persefoni i Hadu, o ljubavi koja je bila nemoguća, a iz nemogućeg se ipak rađa najčistije.. Kada razmišljam o mitologiji, obično zamišljam likove kao stvarne, postojane, ljude, Bogove, nazovite ih kako želite, jer tako se lakše urezuje u pamćenje svaki trag pisane riječi. Često bih je zamišljala crne talasaste kose, duge do članaka, kako nježno, kao povjetarac bira i miluje najljepše cvijeće da odnese majci, i svome ocu. A onda je iz sna probudi strašni Had. Vladar i života i smrti, i tame i svjetla, pa jednim vriskom, protrese i nebesa i zemlju, odvede pupoljak ljepote Božije sebi u naručje, daleko iza plavetnih okeana, u samo podzemlje, da mu bude odana žena, mada o tome nije mogla ni u košmarima sniti. Oteo je biser, jutarnju rosnu kap, a ona mu dade kasnije i ljubav. Na lukav način podvali' joj zrno nara, a da nije znao da ga ona već kriomice voli, pa dodatno oteža njoj.. U trenutku postade i vladarka podzemlja, jednaka Hadu, pa joj se moć svidjela, postade mudrija, ali i surovija od samoga Hada. Izdržljivija od bilo kojeg heroja, vladala je šest mjeseci podzemljem kao da je od njega i satkana, urezalo joj se u svaku poru kože, umirući kada na Zemlju treba da se vrati, i obrnuto kada ponovo u podzemlje treba poći. Pričam Vam ovo jer u svakome od nas upravo drijema jedna Persefona. Željna da umre, da se ponovo rodi, jača i bolja, nego što je bila. U svakome od nas koliko ima svjetla, ima i tame. Ali i ta tama je dar možda i najveći, jer se u njoj krije moć da pobijedimo sve svoje strahove i muke, pa od crnila u nama, s'krojimo svjetlost, kojoj ni sve sile bezdana ne mogu, i neće moći stati na put. Mit o Persefoni, te skrivena poruka istog je da tračak svjetlosti postoji i u tami, a isto tako zrno tame nadviće se i u suncem obasjanom danu. Pa je u nama, i do nas, šta ćemo živjeti, i da li ćemo od svoje tamne strane, oblikovati svjetlost, ili će nas sile tame uzeti pod svoje. Krojači smo života svoga, a da bi potpuno, istinski živjeli, više puta 'mrijeti moramo, da bi od smrti same stvorili život novi, bolji, gdje će duša sretna biti. U nama je, i do nas je, da prihvatimo smrt nečega, da bi se novo rodilo!