Princip jedinice

Numerologija

Ovo je muški princip. Ovo je otac. Ovo je muž. Ovo je svaki šef. Ovo je podnevno Sunce. Ovo je svaki glavni grad. Ovo je Podgorica. Ovo je Crna Gora. Ovo su svi ljudi koji vuku porijeklo iz Crne Gore. Ovo je i Rim, grad sa najviše statua Lava. Grad koji sija, i svako sa naglašenom jedinicom bi trebao da posjeti Rim. Ovo je Sunce kao princip onoga ko daje život, onoga ko donosi novac i finansira porodicu. Ovo je svaki pošten  i predan muškarac porodici. Ovo je domaćin. Ovo nikada ne može biti žena, čak i sa naglašenom jedinicom, ne može. Ovo je isključivo muški princip. U ženskoj karti daje samo naglašenu sujetu i pretjerano samopouzdanje. Ovo je kralj džungle. Ovo su i vrhovi piramida, okovani zlatom. Ovo je svaki zlatni privjesak, lančić. Ovo je muškarac sa zlatnim apoletama. Kraljevske garde, plemićkog porijekla. Ovo je san da se živi u glavom gradu. Ovo je princip životne energije. Ovo je desna strana glave. Svijest. Komanda. Ovo je lijeva strana grudnog koša, ali i srce kao organ bez kojeg ne bi bili živi. Ovo je jako samopouzdanje, često izražena sujeta. Autoritet. Svako ko pokuša da naruši autoritet jedinici, izgubio je. Ovo je i desno oko, prednji zubi. Ovo je jako izražena želja za kontrolom svega. Ovo je i desna ruka. Trenutak prelaska muškarca iz momka u oca i muža. Ovo je svako čovjek koji se bori i gine za svoje pravo. Često pozicija dobrih advokata. Borac za svjetlost, istinu , i moral.