Princip sedmice

Numerologija

Ovo je udar munje u pomrčini noći. Ovo je trenutak udara groma da rasvjetli svakoga, i da se vidi ko je ko. Ovo je istina. Ovo je nova tehnologija, ovo su sva nova otkrića. Nova tehnologija. Ovo su i piramide u Egiptu. Ovo je i svaki novi telefon, novi računar, novi softver ili novi projekat NASE. Ovo su naučnici. Ovo su vrhunski laserski hirurzi. Ovo je i mozak. Centralni nervni sistem. Ovo je laptop čitavog tijela. Ovo je i svaki nervni sistem u čovjeku, životinji. Ovo je struja. Ovo je i Nikola Tesla i svako dijete rođeno kao genijalac. Ovo je i svaki vrh planine, brda ili rasvjeta na ulici. Ovo je trenutak istine i spoznaje o svemu. Ovo je i dobar astrolog. Ovo je viša inteligencija. Ovo je borba za slobodu govora, i svaka laž mora biti ubijena. Ovo je i trenutak potezanja intelektualne svađe. Revolucija. Smrt nečega starog, da bi se rodilo nešto bolje i kvalitetnije. Ovo je i pradeda. Snažne klimatske promjene. Udari struje. Vrhunski hirurg. Ovo je i vazduh koji udišemo, i konji koje volimo da jašemo. Ovo je divlja, neprikosnovena priroda. Ovo je prije ili kasnije potkrovlje sa kojeg se gledaju zvijezde. Ovo su i djeca rođena sa zvijezdama u očima. Ovo su i kosi krovovi zgrade. Ovo je i crijep zgrade. Djeca zvijezdotočci. Rođeni da uče, sa jakim samopouzdanjem i sa jakom istiniskom vjerom u dobro u čovjeku. Ako želite da iznervirate sedmicu, samo joj recite da je uradila ili rekla ono što nije. Gine za istinu i istina je razoružava. Olujno nebo. Poplave i klizišta. Haos u glavi kada dožive povredu emocija. Ljudi sa jakim karakterom. Sedmica je i buđenje naroda. U mladosti buntovni, u starosti dosta mirniji.